FinOps Ronde Tafel Sessie - Strategisch Leveranciersmanagement van de Rijksoverheid

post thumb
On 29 May 2024

FinOps Ronde Tafel Sessie - Strategisch Leveranciersmanagement van de Rijksoverheid

Onder leiding van Henrique Barnard organiseerde SLM Rijk, de afdeling Strategisch Leveranciersmanagement van de Rijksoverheid, recentelijk een Ronde Tafel sessie over FinOps, oftewel Cloud Financial Management. SLM Rijk is de drijvende kracht achter het initiëren en afsluiten van raamovereenkomsten met publieke cloudproviders namens de Rijksoverheid. Enige tijd geleden alweer zijn er contracten getekend met zowel Microsoft als Amazon Web Services, met tal van voorwaarden privacy en beveiliging te waarborgen.

Nu ministeries en andere overheidsdepartementen kunnen werken in de publieke cloud volgens de gestelde voorwaarden van de Rijksoverheid, is de verwachting dat het cloudgebruik bij ministeries en overheden de komende jaren drastisch zal stijgen. Om die reden organiseerde SLM Rijk een dag om te praten over het beheersen en transparant maken van kosten in de publieke cloud.

Ruben van der Stockt van de FinOps Foundation was aanwezig om meer te vertellen over het ontstaan van FinOps en de cruciale rol van de FinOps Foundation in certificeringen en de verdere ontwikkeling van het FinOps Framework.

TechNative-collega Thomas van der Mark gaf een presentatie die inzicht gaf over FinOps in de praktijk en hoe dit framework de verschillende Nederlandse overheidsinstanties kan helpen om grip te krijgen op hun cloudgebruik. Na de presentatie overhandigde Thomas het eerste exemplaar van zijn boek: “FinOps-Draaiboek voor de (semi-) Overheid” aan Henrique Bernard.

Na een levendige discussie en een koffiepauze gaf TechNative FinOps Trainer en Coach Rense Siegmund een workshop, waarbij gebruik werd gemaakt van het door TechNative ontwikkelde FinOps Canvas om de aanwezigen een eerste actieplan te bieden om met FinOps binnen de overheid aan de slag te gaan.

Al met al was het een dag vol positieve energie, waarbij zo’n vijftig mensen met veel nieuwe kennis naar huis gingen. Wij willen Henrique Barnard en de rest van het SLM Rijk-team bedanken voor het organiseren van deze dag. Ben je nieuwsgierig naar het boek “FinOps-Draaiboek voor de Overheid” of het actiegerichte plan dat is ontstaan door het FinOps Canvas? Stuur ons een bericht en we nemen graag contact op!

Wil je meer weten over het FinOps Boek of het FinOps Canvas? Contact Thomas